Referencje

Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

dr Józef Kolański
Caritas Diecezji Kaliskiej
Urząd Miejski w Białymstoku
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
Gmina Bytów
Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu
Antalis