Regulamin

Zasady korzystania z formularza zamówień inernetowych.

System zamówień internetowych firmy KATAGA jest wygodną formą dokonywania zamówień przez naszych stałych klientów oraz sposobem zaprezentowania naszej bogatej oferty wszystkim, którzy do grona tych klientów chcą dołączyć.
KATAGA jest drukarnią zajmującą się kompleksową obsługą kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, sądów, urzędów miast i gmin itp.
W związku z powyższym większość naszych artykułów produkowana jest pod konkretne zamówienie klienta, a co za tym idzie nie prowadzimy sprzedaży detalicznej pojedynczych sztuk z naszego asortymentu.

Ceny i sposoby płatności:
Wszystkie podane na stronie ceny są cenami netto – należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Personalizacja (wdrukowanie danych w okładkę) wiąże się z dodatkową jednorazową opłatą w wysokości 120 zł netto.
Istnieje możliwość zamówienia indywidualnego wzoru okładki wykonanego przez naszego grafika – opłata 350 zł netto.
Honorujemy wyłącznie przelew bankowy jako formę płatności. Termin dokonania płatności widnieje na wystawionej przez nas fakturze VAT.
KATAGA zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty za zamówione produkty w uzasadnionych przypadkach.

Dostawa:
Zamówienia realizowane są w ciągu 5 dni roboczych. Towar wysyłamy kurierem DHL – wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
Pokrywamy koszty przesyłki przy zamówieniach kompleksowych.
W przypadku niewielkich zamówień KATAGA zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów przesyłki o czym powiadomimy drogą mail’ową (przesyłka nie zostanie wysłana bez akceptacji kosztów przez kupującego). Z przyczyn niezależnych od P.H.U. KATAGA termin realizacji zamówienia może ulec przesunięciu, nie dłużej jednak niż do 10 dni roboczych.

Odstąpienie od umowy:
Odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie przy zamówieniu art. standardowych (kopertozwrotki, zwrotki, druki samokopiujące i offsetowe).
Nieodpakowany towar zostaje odesłany na koszt klienta.
W przypadku zleceń realizowanych pod konkretne zamówienie (druk konkretnego rodzaju okładek na akta – zwłaszcza spersonalizowanych, kopertozwrotek z indywidualnym nadrukiem itp.) nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia. Na życzenie zamawiającego Firma P.H.U. KATAGA może przesłać szczegółowe dane techniczne zamawianego produktu tj. wymiary, gramaturę papieru/kartonu, certyfikaty itp. Prosimy o rozważne składanie zamówień. Firma P.H.U. KATAGA zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Reklamacje:
Ewentualne reklamacje prosimy składać na adres mailowy reklamacje@kataga.pl.
Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady produktu oraz ewentualną dokumentację fotograficzną.
Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych. O decyzji w sprawie reklamacji pionformujemy drogą mailową.
Ze względu na różnice w wyświetlaniu kolorów przez różne monitory ekranowe, faktyczne kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych w palecie kolorów. Na życzenie klienta firma P.H.U. KATAGA może wysłać próbki okładek w wybranych kolorach.
P.H.U. KATAGA jest firmą przyjazną środowisku, dlatego okładki znajdujące się w naszej ofercie są wykonane z tektury ekologicznej, która może zawierać drobne “błędy” w swojej strukturze, na które firma P.H.U. KATAGA nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jeśli są Państwo zainteresowani okładkami wykonanymi z tektury pierwszego gatunku (gwarancja najwyższej jakości) prosimy o kontakt z nami w celu dokonania stosownej wyceny.

Postanowienia końcowe:
Wszelkie spory powstałe pomiędzy KATAGA a klientem będą rozstrzygane przed Sądem Rejonowym w Kaliszu.

 

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Katarzyna Kubasik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. KATAGA, ul. Wykopaliskowa 13, 62-800 Kalisz, NIP 6181920686, REGON. 251526242, tel. 62 766 11 52, e-mail: ado@kataga.pl
 2. dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dane będą przetwarzane w celach w nich wskazanych,
 3. art 6 ust. 1 lit. c RODO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości;
 4. art 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami, prawnie uzasadnionym interesem ADO jest marketing produktów własnych.
 1. Odbiorcą Państwa danych mogą zostać:
 1. operatorzy pocztowi i  kurierzy
 2. banki w zakresie realizacji płatności
 3. organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.
 1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2
 1. w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny
  do dochodzenia roszczeń.
 2. w zakresie obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
 3. jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane
  do chwili jej wycofania.
 1. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo możesz skorzystać z prawa: przenoszenia zgód, usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy.
 2. Informujemy, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe Państwa nie będą podlegały profilowaniu.